WEB_Rakkestadavis-20-des2016

Styrker kompetansen i Næringshagen Østfold

DNB Østfold går inn i styret

DNB Østfold er blitt hovedsamarbeidspartner og gründerbank for Næringshagen Østfold AS, og kommer inn i selskapets styre.

Beate Sloreby, beate.sloreby@r-a.no, 922 63 520

– DNB Østfold ønsker å være med å støtte gründere i Østfold.
Dette gjør de ved å inngå en partnerskapsavtale med Næringshagen Østfold AS, samt at de går inn i styret til Næringshagen fra nyttår, forteller daglig leder Frederikke Stensrød i Næringshagen Østfold AS.
DNB får plass i styret i Næringshagen Østfold og deltar i ressursgruppe for daglig leder i selskapet.
Part på laget
– Det er gledelige nyheter, da dette blir enda en part med på laget for å støtte de som ønsker å starte bedrift i Østfold, mener Stensrød.
Det betyr at Næringshagen Østfold får en solid alliansepartner med i styret. Det blir et mer formalisert samarbeid med DNB.
– Hvilke fordeler gir dette Næringshagen Østfold?
– De vil tilføre god kompetanse i styret. De er en seriøs samarbeidspartner også i forhold til hvem vi kan henvise våre gründere til. De møter sine kunder og vi møter våre kunder. Det blir et større nettverk for å hjelpe gründerne videre.
Hun innrømmer at det er et kvalitetsstempel for Næringshagen Østfold at DNB ønsker å gå inn i styret.
– Det er av stor verdi for oss, sier hun.
Vil være gründerbank
Banken har et nært samarbeid med næringsforeningene i Østfold. Næringshagen Østfold AS (NØ) ønsker nå å bli en svært viktig vekstinspirator i regionen overfor gründere og oppstartsbedrifter i tidlig fase. Dette gjør de både gjennom nytt eierskap, som representerer hele Østfold, og gjennom å knytte til seg et begrenset antall samarbeidspartnere.
– Det er flott at DNB Østfold vil bidra til et forbedret tilbud overfor gründere og oppstartsbedrifter i tidlige fase, sier styreleder Osmund Ueland i en pressemelding.
– DNB ønsker å være den ledende gründerbanken og har utviklet et tilbud på meget god
veiledning til gründere og småbedrifter. Boken «Opp – Start» synliggjør DNBs satsing på målgruppen, opplyser de.
Håper flere følger etter
Ueland håper noen av de største kommunen i Østfold, og toneangivende bedrifter, følger i DNBs fotspor og engasjerer seg i arbeidet med å gi et utvidet tilbud til denne målgruppen. Dette vil ifølge Ueland, øke kommunens og regionens attraksjonskraft
– Østfold trenger å gi gründere og oppstartsbedrifter et bedre tilbud, og derfor engasjerer vi oss i dette viktige arbeidet, sier Veronica Olsen, banksjef bedriftsmarkedet DNB Østfold, som håper flere vil følge opp.