Kompetanseforum 09 november_vignett

Er du oppdatert på de nye reglene?

For deg som ønsker å starte egen virksomhet – samtidig som du går på
dagpenger eller på annen måte er knyttet til NAVs ordninger

– Hvordan er reglene for dagpenger under etablering?

– Hva er en Næringsfaglig vurdering – og hvordan får jeg det?

– Hvor søke hjelp i en oppstartsfase, og gjøre alt riktig fra starten av?

Her kan du stille spørsmål og få svar.

Du møter: 

Fra NAV Lars Eirik Svendsen, Markedsrådgiver / Sarpsborg 

& Etablererservice Østfold og Næringshagen Østfold

Tid og sted:

Dag: Onsdag 09. november 2016
Tid: Kl. 8.30 / Kaffe og noe å bite i fra kl 8.15
Sted: Høgskolen i Østfold, Kobberslagerstredet 5
Kråkerøy, Fredrikstad
Hovedinngang - Rom nr S-315

PÅMELDING: post@naringshagenostfold.no

* Det er gratis å delta på våre kompetanseforum.