• GG_1
  • Kompetanseforum-16-mars._vignett
  • Kompetanseforum 09 november_vignett
1 2 3 5

Prosjektledelse og utvikling

Næringshagen Østfold er svært engasjert i prosjekter som vil kunne bety en positiv næringsutvikling for Rakkestad spesielt og Østfold generelt.

Utredning av massivtreproduksjon er et nytt prosjekt. Her ser vi på mulighetene for å sette igang limtreproduksjon i Østfold. Her stilles det krav til samarbeid, og vi jobber tett med Rakkestad Kommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. Dette er et viktig prosjekt, som vil kunne skape mange arbeidsplasser og ha positiv innvirkning på industrien i Østfold, dersom det blir realisert.

Kvinnovasjonssatsningen i Østfold og Follo har vi arbeidet med i over 5 år. Det å få jobbe langsiktig med tilrettelegging for kvinnelige gründere er svært givende og gir oss muligheten til å måle våre resultater.

Les mer om våre prosjekter på undersidene.

 

Vår drivkraft

Vi motiveres av å se muligheter. Muligheter i mennesker, i ideer og i de ressursser vi har rundt oss.  Østfold er full av muligheter. Det er moro, spennende og ikke minst svært givende å være en del av dette.

 

Vi kan hjelpe med

  • Prosjektledelse
  • Prosjektutvikling
  • Arbeidsgrupper
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Rådgivning